شنیدم که فرزانه ای حق پرست

گریبان گرفتش یکی رند مست

از آن تیره دل مرد صافی درون

قفا خوردو،سربرنکرد از سکون

یکی گفتش آخرنه مردی تونیز؟

تحمل دریغ ست ازین بی تمیز

شنید این سخن مرد پاکیزه خوی

بدو گفت:ازین نوع بامن مگوی

درد مست نادان گریبان مرد

که با شیر جنگی سگالدنبرد؟

زهشیار عاقل نزیبد که دست

زند در گریبان نادان مست

هنرور چنین زندگانی کند

جفا بیند و مهربانی کند

                                                                                                                 ((بوستان سعدی))

دومین نشست ادبی انجمن فرخی بروجن باحضور گرم شاعران ارجمند وهمراهی استادعزیزم جناب بناییان به لطف یزدان برگزارشد ضمن گرامیداشت مقام شیخ اجل سعدی با دو اثر از شاعران در خدمتتان هستم امیدوارم مقبول طبعتان باشد.

 

بی حصاری دیگه عَنزه قِر و قَنبیل نیمخواد

که برا ما شده انقد غلط انداز اُپِن

چقد آشپزخونه هی پُز داد و هَش طاقچه بالا

که ایروزا شده باش همدم وهمراز اُپِن

هی کلاس هشتن و هی خارجی بلغور کردن

اُ میخواستن ندونیم معنی میدد ((باز)) اُپن

چِش و گوش بعضی اتاقا الکی باز نشد

دیدن آشپزخونشون شد با چقد ناز اُپن

حموم و دسشوئیا کاشکی گرفتار نشن

ورنه همواره میشد سخت و خطرساز اُپن

مُد برد اونجا که گفتن عرب نی انداخت

تا نشد بعد از اینا با همه دمساز اُپن

کاشکی دیوار حیا را با بتون ساخته بیدن

تا نشد ساختمونا بیشتر از این باز اُپن

بی حفاظی برا بعضیا اگر شخصیتس

سر و پا حیوونا بید از همون آغاز اُپن

                                                                                                                             ایرج براتی

 

خورشید اگر از آه خودش سرخ تب شود

دستش نمیرسد نگذارد که شب شود

کاری نمیکند که بهاری بیاورد

حرفی نمیزند که زمستان ادب شود

وقتی که پارس را خودمان فارس میکنیم

(یا اینکه فارس را خودمان پارس میکنیم)

باید هم این خلیج ، خلیج عرب شود

دین خدا عزیز ولی هرچه جای خود

اردیبهشت دوست ندارد رجب شود

این آسمان پاک که پهن است بر زمین

حتی به دست غیر نباید وجب شود

مثل غریبه ها به تماشا نشسته ایم

تا پیش چشممان دلمان جان به لب شود

از اشک چشم دوست بنوشیم.زهرباد

آبی که ازپیاله ی دشمن طلب شود

                                                                                  کامران بهرامی

 

+ نوشته شـــده در سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعــت12:20 تــوسط admin |