بی سرزمین تر از باد ...

سلام و خداحافظ ... چیزی اگر توانستی به این دو اضافه کن " حسین بی پناهی "

کلام نخست : هجده با سرانجامی دی ماه نود و سه

" سلیم رزم آفرین " مسافر کوچه های تاریخ ... کاش سفرنامه اش را ضبط کرده بودم ...( امان از این گوشی های چینی کوفتی! ) کاش چیزی بیشتر از این واژه ها بیشتر از مهری که از او در دلم مانده ، در جغرافی تنگدست ذهنم برایش پیدا می کردم .

و به دریا نرسیدیم من و ماهی تنگ
 
خسته از بسکه دویدیم من و ماهی تنگ

سرمان خورد به هم هر طرفی رو کردیم
;

 آخر امروزبریدیم من و ماهی تنگ

روی این شیشه‌ي دل‌سرد کمی «ها» کردیم

نقش دریاچه کشیدیم من و ماهی تنگ

با غمی کهنه به اندازه‌ي دریا در دل

کنج یک سایه خزیدیم  من و ماهی تنگ

آب شیرین همه‌ي تلخی این دنیا بود

  شور دریا نچشیدیم من و ماهی تنگ

گفته بودیم که «فردا...» ولی از این امروز،

تا به فردا نرسیدیم منو ماهی  تنگ

   

" عادل حیدری " شاعری که اسم نداشت ... اما تا دلت بخواهد مهربانی داشت

شعرخوانی با تن تبدار را از من نگیر

دارم عادت می کنم ، این کار را از من نگیر

چشم روی حقم از زیبایی چشمت نبند

پلک واکن ! لحظه ی دیدار را از من نگیر

مردم آزارند چشمان تو اما باز هم

راضی ام ، روز و شب این آزار را از من نگیر

چشم هایت چشم هایت چشم هایت چشم هات

حال من خوب است ، این تکرار را از من نگیر

دامنت را پهن کن ، امشب کنار من بمان

عشقبازی با صدای تار را از من نگیر

بعد شالت را برایم بازتر کن ذره ای

شوق آغوش طناب دار را از من نگیر

هرچه کردم آخرش با بوسه مهمان کن مرا

لذت چای پس از سیگار را از من نگیر

هرچه را دادی گرفتی ، راضی ام اما خدا

راه اگر دارد همین یک بار را از من نگیر !    

 

" وحید برزگر " دوست صمیمی جناب طاهرزاده ... شاعری که تنها من و محسن مرادی خوب کی شناسیمش . باری بهر جهت خاطر مبارکش حسابی عزیز است .

گرچه در هم می کشد اخم تو ابروی مرا

کم نخواهد کرد از این بیشتر روی مرا

پادشاهم گرچه وقتی که نگاهم می کنی

می کنی با خاک یکسان برج و باروی مرا

 درد من عشق است دردی که نبیند دشمنت

تلخ تر از این مکن ای دوست، داروی مرا

ریخت موهای تورا بر شانه بادو بعد از آن

ای پریشانی چه آسان ریختی موی مرا

 دست و پای خویش را گم میکند این روزها

گر ببیند شیر هم چشمان آهوی مرا

 بعد از این بی شور شیرین بیستون را می کنم

عشق بخشیده است جانی تازه بازوی مرا                                       

                                                                                    

           

 

 

+ نوشته شـــده در شنبه بیستم دی 1393ساعــت13:41 تــوسط admin |